Sunday, March 31, 2013

Slideshare dari RMMICT


Slideshare dari RMMICT.blogspot.com

1. TMK dan Masyarakat


2. Sistem Komputer


3. Rangkaian Komputer


4. Multimedia


5. Programming


6. Sistem Maklumat