Wednesday, September 17, 2014

Nota ICT SPM

Nota ICT ( seperti yang terdapat dalam CD ).

Tajuk   1      2     3     4     5     6  
1. ICT & Society

  11  12  13  14  =  = 
2. Computer System  21222324 25  = 
3. CN & Communication 31323334 35=
4. Multimedia

41424344==
5. Programming

515253===
6. Information System 61626364==


wk 2014


Sunday, September 14, 2014

Soalan ICT Program Take Home Test

Program Take Home Test untuk matapelajaran ICT.

Catatan: 

Untuk menjawab soalan-soalan ini, sila gunakan  CD / nota yang telah dibekalkan oleh KPM.

Harap maklum.


Tajuk Kemahiran 1 === Kemahiran 2 === Kemahiran 3 ===
1. ICT & Society

1.1
1.2
1.3
2. Computer System 2.1
2.2
2.3
3. CN & Communication 3.1
3.2
3.3
4. Multimedia

4.1
4.2
4.3
5. Programming

5.1
5.2
===
6. Information System 6.1
6.2
6.3

wk 2014